Myofasciell behandling 

En strukturell myofasciell behandlingsteknik som påverkar din bindväv.

Revolving är en massagemetod där man tänjer på fascian (muskelhinnan) som omsluter kroppens muskelgrupper och kan ha förkortats på grund av felställningar eller operationsärr.

Massagen utförs med mycket tryck och långa, långsamma rörelser där fascians elasticitet bestämmer hastigheten.

Begreppet Revolving® myntades av naprapaten Richard Thörn, och har tidigare kallats Deep Tissue. Denna strukturella myofasciella behandling upplevs som mycket behaglig samtidigt som den effektivt löser upp spänningar i kroppen.

I tiden inkluderas anamnes och undersökning.

För information Revolving.se